На жаль, реєстрація закінчилася.

  • Дата: 09.06.2023 09:21 AM
  • Місце 5 Naukova Str. (Карта)

Опис

У Львові 26 червня 2017 р. відбулися Загальні збори Українського товариства з механіки руйнування матеріалів (УТМРМ або Товариство), базовою організацією якого є Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України. Товариство організовано у 1992 р. як громадську наукову організацію, яка працювала разом із Національним організаційним комітетом з підготовки та проведення 8-ої Міжнародної конференції з механіки руйнування матеріалів (МКР-8), що відбулася 8–14 червня 1993 р. у Києві. Воно об’єднує науковців та інженерів України, зокрема установ Національної академії наук України, вищих навчальних закладів і промислових підприємств, підтримує наукову співпрацю з такими (аналогічними) міжнародними організаціями, як Європейське товариство з цілісності конструкцій (ESIS) і Міжнародний конгрес з руйнування (ICF). 

Науково-організаційна діяльність Товариства з 1992 по 2017 роки описана у звітних матеріалах, які надруковані у книгах про діяльність Товариства, зокрема за 1992–2002 роки і за 2003–2007 роки. У 2017 році опублікована підсумкова книга (“Українське товариство з механіки руйнування матеріалів (1992–2017)”. – Львів: Простір-М, 2017. – 192 с.) про діяльність нашого Товариства за 25 років.

Основні підсумки науково-організаційної діяльності 

Товариства з 2018 по 2022 роки

Проведення міжнародних конференцій.

Важливим досягненням у діяльності Товариства за звітний період є підготовка та проведення 6-ї Міжнародної конференції у Львові “Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій”. Конференція відбулася 4-6 червня 2019 року в актовій залі головного корпусу НУ “Львівська політехніка”. У роботі конференції взяли участь 30 іноземних доповідачів зі США, Польщі, Італії, Греції, Індії, Іспанії, Угорщини, Китаю, Аргентини, Португалії, Мексики, Франції, Канади та 30 українських учнів. Було заслухано 56 доповідей, а також виступи на спеціальній сесії 10 Технічного комітету ЕSІS. Конференція була проведена на високому науковому та організаційному рівнях, про що було сказано на заключному засіданні, де було також прийнято ухвалу. На заключному засіданні в обговоренні підсумків роботи конференції виступили В. Панасюк, Г Никифорчин, Р. Кушнір, Є. Торібіо, Дж. Габетта, М. Ельбуджані.

11–13 жовтня 2021 року на базі Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя під егідою ЕSІS відбулася Перша віртуальна конференція “Пошкодження матеріалів в експлуатації, їх діагностика та прогнозування” , в якій співорганізатором було наше Товариство.  Конференції передувала Літня школа з механіки руйнування, що вже стало традиційним для конференцій, організованих ESIS. Слухачів зареєструвалося близько 35. Заслухано 4 лекції, кожна тривалістю 2 год.: Prof. Francesco Iacoviello (Італія) “Fatigue crack propagation: experimental procedures and results analysis”; Проф. Жак Бессон (Франція) «Локальний підхід до руйнування для пластичного руйнування»; Проф. Тадеуш Лагода (Польща) «Випробування на втому на вигин і кручення на нестандартному випробувальному стенді» та проф. Ольга Звірко (Україна) «Водневе пошкодження конструкційних сталей». Доповідачі з України, Іспанії, Польщі, Франції, Індії та Ірану виголосили на конференції 77 доповідей. Доповіді структурували 4-ма паралельними сесіями: Локалізовані та нелокалізовані пошкодження матеріалів, прогнозування пошкоджень, металографія та фрактографія; Діагностика пошкоджень; Зародження та поширення тріщин, розрахунки терміну служби механічних компонентів; Міцність і надійність комплектуючих. Найважливіші питання, пов'язані з проблемою пошкодження в конструкційних матеріалах, викликали інтерес та жваві дискусії. Учасники проаналізували та узагальнили результати сучасних теоретичних та експериментальних досліджень створення, накопичення, діагностики та поширення пошкоджень. Матеріали конференції будуть опубліковані в журналі “Procedia Structural Integrity” 2022, випуск 36, яке внесено до міжнародних науково-метричних баз даних Scopus та Web of Science. Про цю подію в журналі “Фізико-хімічна механіка матеріалів” у №6 за 2021 рік опубліковано проф. Яснієм П.В. та проф. Никифорчином Г.М. інформацію в рубриці “У наукових колах”.

Співпраця з Європейським товариством з цілісності конструкцій (ЕSІS).

У 2020 році Технічний комітет ESIS TC10 “Environmentally Assisted Cracking” організував у рамках проведеної ESIS віртуальної європейської конференції з руйнування VECF1 (з 29 червня по 01 липня) міні-симпозіум “Environmentally Assisted Cracking and Hydrogen Embrittlement”, на якому було виголошено п’ять доповідей: Нова модель воднево-індукованого росту тріщин у трубопроводах із металевих сплавів під екстремальним тиском ( А. Балуєва, І. Н. Дашевський, Дж. Магана, США); Анізотропія водневого окрихчення в холоднотягнутій перлітній сталі: данина Мантенья (Дж. Торібіо, Іспанія); Роль водню в експлуатаційній деградації трубопровідної сталі ( Г. Никифорчин , О. Цирульник, О. Звірко, М. Греділь, Україна); Прояв крихкого руйнування сталей газопроводів після тривалої експлуатації (М. Греділь , Г. Кречковська, О. Студент, О. Цирульник, Україна); Скінченно-елементний аналіз швидкості росту корозійної тріщини під напругою (М. Алкатеб, С. Тадіч, А. Седмак, Сербія).

15 липня 2020 року Технічний комітет № 10 “Крекінг з екологічним сприянням” організовано в рамках ESIS у віртуальній формі Літньої Школи як VESS1 (Virtual European Summer School). Програма передбачала 8 лекцій, кожною тривалістю 45 хв з подальшими обговореннями впродовж 15 хв. Лекції практично охоплювали всі найважливіші аспекти проблеми корозійно-механічного та воднево-механічного руйнування: Hydrogen assisted cracking paths in cold drawn pearlitic steel wires for wind turbine structures: resembling Mantegna's Dead Christ Perspective (prof. J. Toribio); Розростання втомної тріщини в газовій атмосфері під дією навколишнього середовища (проф. Г. Хенафф, ISAE-ENSMA, Франція); Нетрадиційні методи дослідження феномену EAC, (проф. М. Кабріні, Університет Бергамо, Італія); Потенціал спеціальних експериментальних методологій для оцінки взаємодії водень/матеріал (проф. К. Вербекен, Гентський університет, Бельгія); Корозія під напругою та корозійна втома (д-р. G. Gabetta, Італія); Фактори, що впливають на зародження тріщин і поширення тріщин у трубопровідній сталі, що транспортує вуглеводні (п. M. Elboujdaini, Advanced Consultancy Metallurgical & Corrosion Engineering, США); Управління корозією матеріалів з вуглецевої сталі в кислих газах (д-р M. Girgis, Corrosion Advisor Shell, Канада); Воднева деградація конструкційних сталей в умовах експлуатації (проф. Г. Никифорчин). Elboujdaini, Advanced Consultancy Metallurgical & Corrosion Engineering, США); Управління корозією матеріалів з вуглецевої сталі в кислих газах (д-р M. Girgis, Corrosion Advisor Shell, Канада); Воднева деградація конструкційних сталей в умовах експлуатації (проф. Г. Никифорчин). Elboujdaini, Advanced Consultancy Metallurgical & Corrosion Engineering, США); Управління корозією матеріалів з вуглецевої сталі в кислих газах (д-р M. Girgis, Corrosion Advisor Shell, Канада); Воднева деградація конструкційних сталей в умовах експлуатації (проф. Г. Никифорчин).

  • У жовтні 2021 року відбулося засідання двох Технічних комітетів ESIS: TC10 “Environmentally Assisted Cracking” і TC13 “Education and Training”. На засідання ESIS TC10 виголошено низку доповідей: проф. J. Toribio (Іспанія, голова ESIS TC10) «Діяльність TC10 за останнє десятиліття»; проф. Г. Никифорчин (Україна) «Проблеми цілісності трубопроводів при транспортуванні водню мережею природного газу»; проф. І. Дмитрах (Україна) «Про проект «Фізико-механічні макро-, мікро- та наномеханізми взаємодії водню з низьколегованими сталями як фундаментальні фактори міцності та працездатності систем зберігання та транспортування водню»; проф. І. Завалій (Україна) «Розробка нових функціональних матеріалів для потреб водневої енергетики». З тематики наукових доповідей бачимо, наскільки важливою є проблема транспортування та зберігання водню як енергетич­но­го палива.
  • Засідання комітету ESIS TC13 “Education and Training” відбулося за спільним головуванням проф. П. Яснія та проф. Л. Марсавіна. проф. П. Ясній коротко проінформував про попередню діяльність комітету, актуальний стан та перспективи подальшої діяльності. Разом з доц. О. Шкодзіньським вони виголосили доповідь “Інформаційне освітнє середовище Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя”. Інформацією та досвідом про стан впровадження спеціалізованих дисциплін у загальний навчальний процес поділився проф. J. Toribio у доповіді “Навчання механіці руйнування та структурній цілісності: досвід Іспанії”. У другій частині зустрічі відбулася дискусія, пов'язана з актуальними проблемами організації онлайн літніх шкіл під час пандемії; можливостями та варіантами активізації діяльності та розширення складу комітету; організації віртуальних спеціалізованих вебінарів як форми віртуального стажування молодих вчених та віртуальних днів відкритих дверей науково-дослідних лабораторій для установ, які співпрацюють у межах комітету. Активну участь у дискусії взяв віце-президент ЕSІS проф. А. Sedmak (Сербія).
  • У зв'язку зі смертю проф. П. Яснія, проф. Г.М. Никифорчин від української національної групи ЕSІS запропонував рекомендувати кандидатуру проф. Grzegorzа Lesiuka з Wroclaw University of Science and Technology на співголову комітетe ESIS TC13 “Education and Training”. Проф. Гжегож Лесюк є головою польської національної групи ESIS.
  • Сформовано Українську національну групу ЕSІS у складі 15 осіб, головою якого правлінням Товариства затверджено проф. Никифорчина Г.М. (ФМІ ім. Г.В. Карпенка НАН України) і оплачено внески членів ЕSІS за 2022 рік.

Співпраця УТМРМ з іншими спорідненими науковими організаціями. 

За звітний період такої співпраці є, зокрема, участь нашого Товариства як співорганізатора “Міжнародних симпозіумів українських інженерів-механіків у Львові”, організатором якого є Національний університет “Львівська політехніка”. 20–21 травня 2021 року відбувся 15-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові (МСУІМЛ-15). У роботі взяли участь понад 80 його учасників з України, Польщі, Сербії, Словаччини, Білорусі.

На пленарних засіданнях виступили науковці: Григорій Никифорчин,  Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України , м. Львів) з доповіддю « Проблеми дослідження роботоздатності існуючої мережі газопроводів для транспортування газоводневої суміші»; Андрій Колядюк ДП «Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування», м. Київ) з доповіддю « Термонапруженість, повзучість і ресурс корпусу стопорно-регулювальних клапанів парової турбіни»; Микола  Ткачук Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків) з доповіддю « Обґрунтування параметрів конструкції роторів нагнітачів повітря високофорсованих двигунів»; Михайло Марчук Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України ,  м. Львів  з доповіддю « Основи методології визначення фактичних руйнівних навантажень на великобаритні тонкісні конструкції з результатами неруйнівних випробувань»; Дмитро Клименко Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля» ,  м. Дніпро з доповіддю « Аналіз проблем повернення і багаторазового використання конструкцій космічних ракетних носіїв з позиції міцності»; Katica R. (Stevanović) Hedrih (   Кафедра механіки, Математичний інститут Сербської академії наук і мистецтв, Белград, Факультет машинобудування Нішського університету, Сербія) « Фазові портрети, стратифікація фазових траєкторій і тригери зв’язаних сингулярностей у нелінійній динаміці механічних систем зі зв’язаними обертаннями» ; Олексій Ланець (Національний університет рситет «Львівська політехніка», м. Львів ). з доповіддю «Розрахунок на міцність континуальної ділянки вибромашини» Роман Симоненко ( ДП «ДержавтотрансНДІпроект»,  м. Київ ) з доповіддю «Системний підхід до оцінювання експлуатаційної ефективності транспортних засобів» Олександр Лук'яненко ( Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, м. Львів ) з доповіддю « Вплив поруватості на трибологічні властивості титану, отриманого методом порошкової металургії»; Станіслав ВойтківНауково-технічний центр  « Автополіпром » , м .  Львів ) з доповіддю «Компонуальні схеми спальних купейних вагонів підвищеної комфортабельності нової генерації»; Юрій Ромасевич (Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ ) з доповіддю « Математична модель динаміки зміни вильоту та повороту шарнірно-зчленованої стрілової системи вантажопідйомного крана».  

Розрахунок внесків членам Товариства за 2020-2022 роки.

На момент 2022 року Товариство нараховувало 98 членів. До 2022 року членські внески становили 50 грн, а з 2022 року Правління Українського товариства з механіки руйнування матеріалів (УТМРМ) на засіданні від 23.12.2021р. (Протокол №2) прийняло ухвалу встановити внески розміром 100 грн.

 Створення сайту Товариства.

Створено сайт Товариства, де розміщена основна інформація про нього. Посилання на сайт https://www.ukrsfm.com/