Склад Правління  

Українського товариства з механіки руйнування матеріалів

1. Голова – Дмитрах Ігор Миколайович, член-кореспондент НАН України; місце праці: Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, завідувач відділу

2. Заступник голови – Никифорчин Григорій Миколайович, д.т.н., проф. місце праці: Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, завідувач відділу 

3Заступник голови – Сиротюк Андрій Михайлович, д.т.н., ст.н.с. місце праці: Фізико-механічний інститут ім.. Г.В. Карпенка НАН України, пров.н.с. відділу

Секретарі Правління 

4. Гембара Оксана Володимирівна, д.т.н., ст.н.с., місце праці: Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, пров.н.с. відділу (секретар Товариства)  тел. 067-680-61-58 

5. Рибікова Тетяна Миколаївна, інженер; місце праці: Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, інженер відділу (скарбник) тел. 36-06; 098-00-34-106

Члени Правління 

6. Кушнір Роман Михайлович, академік НАН України, місце праці: Інститут прикладних проблем механіки та математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, директор 

7. Назарчук Зіновій Теодорович, академік НАН України; місце праці: Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, директор 

8. Ориняк Ігор Володимирович, д.т.н., проф., місце праці: Національний технічний університет України  «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

9. Осташ Орест Петрович, д.т.н., проф.; місце праці: Фізико-механічний інститут ім.. Г.В. Карпенка НАН України, зав. лабораторії

10. Позняков Валерій Дмитрович, член-кореспондент НАН України; місце праці: Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, заст. директора 

11. Котречко  Сергій Олексійович, член-кореспондент НАН України; місце праці: Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України

12. Дзюба  Анатолій Петрович, професор; місце праці: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара