Про нас imageПро нас imageПро нас image
26 листопада 1992 року в Києві відбулися Установчі збори Українського товариства з механіки руйнування матеріалів (далі УТМРМ або Товариство). 7 вересня 1993 року Товариство зареєстровано як юридичну особу в Міністерстві юстиції України. У Статуті Товариства записано: “УТМРМ об’єднує українських учених, інженерів, наукових працівників України, які вивчають процеси деформування та руйнування, збереження матеріалів і цільності конструкцій”. Товариство є громадською організацією науковців та інженерів України (механіків та матеріалознавців), які працюють над вирішенням проблем забезпечення міцності, надійності і довговічності конструкцій для реальних експлуатаційних умов.
Товариство об'єднує науковців та інженерів Національної академії наук України,  закладів вищої освіти і промислових підприємств, підтримує наукові контакти з іншими товариствами споріднених наук України та міжнародними організаціями, зокрема з Європейським товариством з цілісності конструкцій ( European Structural Integrity Society – ESIS) і Міжнародним Конгресом з руйнування ( International Congress on Fracture – ICF ), а також з Українською асоціацією корозіоністів та Національним комітетом з теоретичної та прикладної механіки України.
Члени Товариства, зокрема його базової установи Фізико-механічного інституту НАН України та інших установ, є учасниками досліджень і науково-організаційних заходів щодо розв’язання таких фундаментальних і прикладних проблем:
 • розроблення теорії руйнування однорідних і неоднорідних тіл з дефектами типу тріщин;  
 • формулювання фізичних концепцій і розрахункових моделей зародження та поширення тріщин у деформованих твердих тілах, а також методи оцінювання довговічності елементів конструкції;
 • розроблення ефективних аналітичних і чисельних методів розв'язування задач математичної теорії тріщин;
 • створення теорії руйнування металів з урахуванням наявності дефектів у їхній структурі та дії зовнішніх навантажень і робочих середовищ;
 • дослідження процесів руйнування зварних з'єднань і ефективних технологій зварювання матеріалів;
 • розроблення концепцій термомеханіки тіл з тріщинами;
 • створення методів визначення тріщиностійкості матеріалів як нових характеристик їх міцності.
Важливими організаційними завданнями Товариства є:
 • організація і проведення через кожні чотири-п'ять років Всеукраїнських (міжнародних) наукових конференцій із зазначених вище проблем;
 • публікація збірників доповідей учасників Всеукраїнських наукових конференцій з механіки руйнування та міцності матеріалів і конструкцій;
 • забезпечення представництва України в міжнародних організаціях, зокрема таких як ESIS і ICF, та формування членства українських учених як відповідної (української) національної групи ESIS;
 • сприяння науковим осередкам у підготовці спеціалістів вищої кваліфікації (кандидатів і докторів наук) у галузі механіки матеріалів і матеріалознавства;
 • організація науково-навчальних шкіл-семінарів, зокрема українсько-польсько-німецьких літніх шкіл з механіки руйнування та міцності конструкцій для молодих науковців та інженерів (з 2015 року як літніх шкіл ESIS).