На жаль, реєстрація закінчилася.

18 – 19 травня 2023 року в університеті відбувся 16-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові, започаткований ще в 1993 році. Організаторами наукового заходу були поважні інституції: Львівська політехніка, Українське товариство з механіки руйнування матеріалів та Наукове товариство імені Шевченка, 150-річчю якого був присвячений цьогорічний симпозіум.


  • Дата: 18.05.2023 06:55 PM - 19.05.2023 06:55 PM
  • Місце Інтернет подія

Опис

На науковому заході, організованому кафедрою автомобільного транспорту (завідувач  – професор Богдан Кіндрацький), відбувся обмін науковими ідеями та розгляд нових результатів фундаментальних і прикладних досліджень у галузі механіки, машинобуду¬вання та транспорту, формування пріоритетних напрямів подальших досліджень з розглянутих проблем. 

У роботі симпозіумі взяли участь понад сто учасників з вітчизняних та закордонних вищих освітніх і наукових закладів. 

На пленарному засіданні з доповідями виступили відомі науковці: член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка Олександр Андрейків «Математичні моделі визначення довговічності фібробетонних елементів конструкцій за довготривалого навантаження і локальної повзучості»; професор відділу механіки Інститут математики Сербської академії наук Катіца Хедріх «Про відцентрові сили у східчастій зубчастій передачі та кінетичні контактні сили в радіальних кулькових підшипниках»; завідувач відділу Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, професор Михайло Марчук «Основи методології проєктного розрахунку зарядів твердого палива, міцно скріпленого з корпусом ракетного двигуна»; провідний науковий співробітник Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України  Григорій Никифорчин «Вплив розмірів та орієнтації зразка на властивості конструкційної сталі за розтягу з урахуванням її експлуатаційної деградації»; професор Волинського національного університету імені Лесі Українки Ярослав Пастернак «Метод граничних елементів для аналізу усталених коливань анізотропних тіл з просторовими тріщинами»; професор, завідувач кафедри Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Микола Ткачук «Високообертові елементи танкових двигунів: проблеми міцності та стійкості руху», старший науковий співробітник Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України  Василь Труш «Фрикційні властивості титану після комбінованого оброблення».

На секційних засіданнях симпозіуму розглянуто й обговорено шляхи розв’язання проблем механіки руйнування матеріалів і міцності конструкцій, моделювання, синтезу й оптимізації машинобудівних конструкцій, новітніх технологій у машинобудуванні, сучасних матеріалів, поверхневого оброблення та захисту деталей машин і конструкцій, проєктування, виготовлення, експлуатації та сервісу транспортних засобів, а також підіймально-транспортного обладнання та елементів приводів машин, вібрації в техніці та технологіях.

Презентовані на симпозіуму результати досліджень вже використовуються або плануються до впровадження у різних галузях національної економіки.

Також налагоджено контакти й узгоджено напрями співпраці науковців кафедр Львівської політехніки з викладачами та вченими закладів вищої освіти і наукових установ України та інших країн.

За результатами наукових досліджень видано Матеріали 16-го Міжнародного  симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові.